AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGRANIZOWANYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE

w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Nazwa uroczystości/ imprezy szkolnej

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
Pasowanie na uczniów

20.09.2019

„Sprzątanie Świata –Polska 2018”

4.10.2019

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

IX 2019

Pasowanie na czytelnika

14.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej

X 2019

Dzień Drzewa

30.10.2019

Akcja „Pamięć”

7.11.2019

Wokół Symboli Narodowych

XI-XII 2019

Akcja „Pomagamy zwierzętom”

8.11.2019

Święto Odzyskania Niepodległości

25.11.2019

Dzień Pluszowego Misia

29.11. 2019

„Andrzejki”

06.12.2019

„Mikołajki”

17.12. 2019

Konkurs na stroik
świąteczny i kartkę świąteczną

19.12.2019

Jasełka Bożonarodzeniowe, koncert kolęd i pastorałek

I 2020

Choinka i kiermasz noworoczny

21.01.2020

Dzień Babci i Dzień Dziadka

II 2020

„Ziemia Nowogardzka w moich oczach”

III 2020

Szkolny konkurs czytelniczy dla klas IV-VII

III 2020

Szkolne dni matematyki

20.03.2020

Pierwszy Dzień Wiosny

IV.2020

konkurs językowy

IV 2020

Konkurs „Stroik i kartka Wielkanocna”

21.04.2020

Międzynarodowy Dzień Ziemi

30.04.2020

Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3-go Maja

15.05.2020

Święto Polskiej Niezapominajki

26.05.2020

Dzień Matki i Dzień Ojca

01.06.2020

Dzień Dziecka

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Pożegnanie kl. VIII