AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

Rada Rodziców

Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

- przewodniczący

- z-ca przewodniczącego

- skarbnik