AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Na podstawie par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Błotnie będą:

31.10.2019

2-3.01.2020

21-23.04.2020 egzaminy ósmoklasistów

12.06.2020

25.06.2020