AAA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BŁOTNIE

ETAs-Around the World in Eighty Hours

Rozpoczeliśmy projekt zajęć z języka angielskiego pt. Around the World in Eighty Hours. Projekt finansowany jest przez Gminę Nowogard i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności English Teaching, której krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Projekt trwa od września do końca grudnia przyszłego roku. Oprócz zajęć z języka angielskiego, w działaniach projektu uwzględnione zostały przedstawienia teatralne, warsztaty językowe i ruchowe, gry sportowe, nauka tańca. Konkursy językowe zostaną połączone z innymi przedmiotami nauczania (przyrodą, matematyką, geografią, kulturą). Sama idea projektu "dookoła świata" wiążę się nierozerwalnie z poznawaniem tożsamości kulturowej innych krajów oraz przybliża dzieciom zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych i wobec nowo poznanych osób. Podczas trwania projektu dzieci podróżując z Phileasem Foggiem poznają praktyczne sposoby wykorzystania języka angielskiego, wezmą udział w wycieczkach i obozie językowym. Mamy nadzieję, że realizacja projektu pozwoli dzieciom na przełamanie bariery językowej, na swobodne komunikowanie się i posługiwanie językiem angielskim.